กองทัพภาคที่ 3 เข้มสกัดกั้นยาเสพติดและอาวุธสงคราม

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 24 ต.ค. 2561 ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก  พ.อ.รุ่งคุณ  มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย ร.ต.หญิง ช่อเอื้อง สาสังข์ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายของกองทัพบกในด้านการปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงคราม และแรงงานต่างด้าว รวมถึงการร่วมบูรณาการกับส่วนราชการ หน่วยงานในทุกระดับในการรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน และเข้มงวด ในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พยายามดำเนินการอย่างจริงจัง

โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติและแม่ทัพภาคที่ 3 มาปฏิบัติในห้วงสัปดาห์ที่สำคัญดังนี้ คือ 1.การสกัดกั้นยาเสพติด และอาวุธสงคราม ซึ่ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายให้ผู้บัญชาการทหารบก/เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยราชการทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร ร่วมมือกันสกัดกั้นยาเสพติดและอาวุธสงคราม โดยมีมาตรการที่เน้นย้ำให้จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดร่วม เน้นความมั่นคง แข็งแรง และเข้มงวดของการปฏิบัติ เพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจที่มีความถี่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานความมั่นคงตามแนวชายแดน 2.อุบัติเหตุจากรถตู้โดยสารเช่าเหมาคันที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเมื่อเวลา 07.10 น. ของวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุรถตู้โดยสารเช่าเหมาคัน หมายเลขทะเบียน 33-2779 กรุงเทพมหานคร ที่รับผู้โดยสารชาวเมียนมาร์ จำนวน 14 คน จาก จ.เพชรบุรี เพื่อจะไปส่งที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.แม่สอด จ.ตาก เสียหลักลงข้างทางชนกับต้นไม้ เป็นเหตุให้เกิดเพลิงลุกไหม้มีผู้โดยสารเสียชีวิต 9 ราย บาดเจ็บ 6 ราย จากการตรวจสอบพบว่า เป็นรถตู้เช่าเหมาคันไม่ประจำทาง บรรทุกผู้โดยสารเกินที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ตัดสัญญาณ GPS ที่ควบคุมพิกัด และความเร็วของรถออก จึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งความเสียใจแก่ทุกฝ่าย

กองทัพภาคที่ 3 จึงขอให้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน และเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้พยายามดำเนินการอย่างจริงจัง นอกจากนี้ทางกองทัพภาคที่ 3 ยังได้เปิดตัวเพจเฟซบุ๊ก “ข่าวทัพ 3” เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว หรือภารกิจต่างๆ ของกองทัพภาคที่ 3 ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอีกด้วย.

………………………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น