อบจ.พิษณุโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวต้นยางนาอายุพันปีอ.นครไทย

ที่บ้านสวนยาง หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ซึ่งพบว่ามีต้นยางนา ขนาดใหญ่ เส้นรอบวงกว่า 15 เมตร 22 คนโอบ สูงประมาณ 50 เมตร   อายุกว่าพันปี อยู่กลางหมู่บ้าน ชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่ลูกหลาน และเป็น 1 ใน 63 ต้นยางนา ที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดโครงการรุกข มรดกของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญ พระชนมายุ 63 พรรษา เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ที่มีประวัติคู่ชุมชน ให้ชุมชนทั่วประเทศเกิดความตระหนัก รักและผูกพันต้นไม้ และมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก มีต้นไม้ได้รับการคัดเลือกขึ้นเป็นรุกขมรดอกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี จำนวน  2 ต้น คือ ต้นจำปาขาว ที่วัดกลาง ต.นครไทย อ.นครไทย และต้นยางนา กลางบ้านสวนยาง หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย โดยเฉพาะต้นยางนา แห่งนี้มีชาวบ้านต่างอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชมและศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ยาวนา ทุกๆปี ในวันที่  16 มกราคม ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดประกอบมีพิธีบวชยางนา เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

พร้อมกันนี้พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมผู้เสียสละจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางประณอม ทิวะพันธ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้นำท้องถิ่น ได้นำโต๊ะปูนลายไม้ จำนวน  16 ชุด ไปติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้ต้นยางนา เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาศึกษาธรรมชาติ และชมต้นยางนา ได้นั่งพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย

/////////////////

 

แสดงความคิดเห็น