กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ขนทัพคาราวานสินค้าภูมิปัญญาบุกตลาดชลบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการแถลงข่าวมหกรรมงานแสดงสินค้า Expo ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ชื่องาน แสดงและจำหน่ายสินค้า มหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทย ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2561 ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

นายสุรชัยกล่าวว่า งานมหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมิปัญญาไทยครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ การขยายช่องทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจพัฒนาเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้สามารถแข่งขัน ได้ในระดับประเทศและต่างประเทศ และการเพิ่มมูลค่าการค้าสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่น ของจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 ให้เป็นที่รู้จัก แพร่หลาย

สำหรับ สำหรับไฮไลท์ของงาน มีการจัดโซนเจรจาธุรกิจและบูธแสดงสินค้ากว่า 200 บูธ ซึ่ง ทั้ง 5 จังหวัดจะนำสินค้าภูมิปัญญาตลอดจนวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดนำไปจัดแสดงและจำหน่าย อาทิที่ จังหวัดตากได้นำสินค้าภูมิปัญญา จังหวัดตากวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งประกอบไปด้วย สินค้าประเภทกระยาสารท ไส้เมี่ยง กะละแม เครื่องดื่มตรีผลา ผ้าทอเอกลักษณ์ ของจังหวัดตาก เครื่องประดับมุก หินสี งานดินปั้น ถั่วดาวอินคา ส่วนจังหวัดสุโขทัยนำสินค้าภูมิปัญญา ประกอบไปด้วยเครื่องเงิน เครื่องทอง ลายโบราณ ทองแท้เงินแท้ 99.99% พุทธพาณิชย์ มาลัยกรซึ่ งทำจากทองคำ ผ้าพันคอ ผ้าทอตีนจก ผ้าหมักโคลน ถั่วทอดใส่กลอย กระเป๋าเงินกระเป๋าทองและหมูอบโอ่ง

ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีสินค้าเด่นประเภทมะขามหวาน สินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยนำไปจำหน่ายในงานครั้งนี้ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำสินค้าประเภทพระพุทธชินราชจำลอง กล้วยตาก ผ้าทอพื้นบ้าน เห็ดหลินจือและสินค้าเกษตรแปรรูปส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำสินค้าภูมิปัญญาอาทิมีดดาบเหล็กน้ำพี้ เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป ผ้าทอพื้นบ้าน และสินค้าเกษตรนำไปจำหน่ายเช่นเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น