พิธีโกนผมนาคนร.รร.อนุบาลพิษณุโลกบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30​ น. นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อมเครือข่ายผู้ปกครองร่วมพิธีโกนผมนาค อาบน้ำนาค เทศสอนนาค พร้อมบวชเป็นสามเณร บวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ด้วยโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณร บวชศีลจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 278 คน นักเรียนชายบรรพชาสามเณร จำนวน 126 รูป และนักเรียนหญิงบวชศีลจาริณี จำนวน 152 คน ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 วัดโพธิญาณ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีพิธีโกนผมนาคและอาบน้ำนาคเทศน์สอนนาค พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และฝึกซ้อมขั้นตอนการบรรพชาสามเณร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 ถึงเวลา 17.00 น และพิธีบรรพชาสามเณร ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. โดยจะมีกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ บำเพ็ญประโยชน์รอบวัด กิจกรรมศึกษาทำตามฐานต่างๆ โดยการดูแลของพระวิทยากร

แสดงความคิดเห็น