ททท.พิษณุโลกกระตุ้นคนรุ่นใหม่เที่ยวเมืองรองด้วยแคมเปญ“Amazing ไทยเท่”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก จัดกิจกรรมแถลงทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ภายใต้แคมเปญ “Amazing ไทยเท่”  ที่ร้านอาหารสเต็กปีนัง (บริเวณชั้นดาดฟ้า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกในปี 2562 ร่วมกับนายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ซึ่งได้แถลงถึงนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในปี 2562 โครงการเที่ยวม้งเที่ยวหมอก พิษณุโลก ภายใต้กลยุทธ์กระตุ้นการใช้จ่ายท่องเที่ยวกระแสหลัก โดยกระตุ้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ Generation Y ด้วยกิจกรรมจับหมอก #ท้าจับหมอก หมอกที่ไหนในพิษณุโลกสวยที่สุด ธรรมชาติที่ไหนในพิษณุโลกน่าค้นหาที่สุด

พร้อมทั้งปลุกกระแสการกินอาหารอร่อย ด้วยกิจกรรม #พิษณุโลกโคตรLocal รวมทั้งท้าทายเหล่า Gen Y พิชิตกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก #ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาพิชิต รวมถึงโครงการ Lady Journey เสน่ห์เส้นทางผ้า ภายใต้กลยุทธ์กระตุ้นการใช้จ่ายท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ โดยให้พิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นจุดศูนย์กลางเล่าเรื่องเสน่ห์ผ้าเมืองเหนือ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้าง Content Marketing สร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้กับผ้า ผ่าน Celebrity เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สร้างสรรค์กิจกรรม DIY ออกแบบผลงานจากผ้า โดยให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y ได้มีส่วนร่วม รวมถึงโครงการภายใต้กลยุทธ์กระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที่ยว ได้แก่โครงการเสน่ห์วิถีถิ่นพิษณุโลก โดยร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตอกย้ำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เมืองสองแคว ให้บริษัทนำเที่ยว เสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยว นำนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง สร้างรายได้สู่ชุมชน และโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่เสนอขายแพ็คเกจท่องเที่ยววันธรรมดา จัดทำโปรโมชั่นร่วมกับพันธมิตรจับกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว กลุ่ม MICE ให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดหมายของกลุ่มประชุมสัมมนาและท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนล่าง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงชวนคนพิษณุโลกออกไปเที่ยวพื้นที่เมืองรอง

ภายใน 31 ธันวาคม 2561 เที่ยวเมืองรอง สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท โดยสามารถทำได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ซื้อแพ็คเกจทัวร์ หรือเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองภายใน 31 ธันวาคม 2561 2.ขอใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พัก ค่าบริการนำเที่ยว (ทัวร์) จากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลของผู้เสียภาษี จำนวนเงิน วัน/เดือน/ปี ที่จ่ายเงินให้ชัดเจน 3.นำเอกสารหลักฐานไปยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2561 ได้สูงสุด 15,000 บาท   ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 2742-3 Facebook : ททท.สำนักงานพิษณุโลก  E-mail : [email protected]

แสดงความคิดเห็น