พรรคอนาคตใหม่จัดเสวนา”ครูยุคใหม่ กับการสร้างสังคมประชาธิปไตย”

วันที่ 15 พ.ย. 2561 ที่ ห้อง 125 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยบุตร   แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมาเสวนาบทบาทครูยุคใหม่ กับการสร้างสังคมประชาธิปไตยโดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ร่วมรับฟังเกือบ 100 คน  โดยเนื้อหาการเสวนามีการพูดเรื่องบทบาทหน้าที่การเป็นครูในยุคอดีตและปัจจุบัน ความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนเป็นแบบระบอบประชาธิปไตย ทุกคนมีหน้าที่ ทุกคนต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ในขณะที่มุมมองแบบเก่าครูจะตั้งใจสอนตามเนื้อหาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เป็นระบบของการศึกษาไทยที่ยังคงมีอยู่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยบุตร   กล่าวตอนหนึ่งในการเสวนาบทบาทของครูสร้างสังคมประชาธิปไตย ไม่สามารถตอบได้ชัด ประชาธิปไตยทุกคนเป็นเจ้าของอำนาจ  แต่เท่าที่เห็นทหารมีบทบาทในรากฐานความเป็นประชาธิปไตย กลายเป็นระบบอำนาจนิยม  การศึกษา วัฒนธรรมเราถูกปลูกฝังในครอบครัว นอกจากนี้หนังสือเรียนหลายเล่มมีการสอดแทรกอุดมการณ์สอดแทรกแม้กระทั่งในพจนานุกรม  ใช้วิธีสอดแทรกในแบบเรียนหนังสือเรียน  พฤติกรรมของครูมีส่วน สอนเด็กแล้วเด็กไม่อยากเรียน บรรยากาศการเรียนแบบไม่มีความสุข เนื่องจาก ครูใช้อำนาจ ทำให้เด็กไม่กล้าต่อต้าน ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น  การศึกษาจึงเป็นเส้นทึบ ไม่ใช้เหตุผลใช้อำนาจในการตอบที่ต้องตอบ  คุณค่าพื้นฐานชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องตอบ Yes แต่หากมีใครกล้าออกตอบ No หรือไม่โลกนี้ก็ไม่ไร้ศูนย์กลาง เมื่อเราอายุ 18 ถึง 20 ปี เราต้องกล้าคิด การต่อต้านขัดขืนเราเสี่ยง  เป็นต้นทุนที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านเผด็จการ เราหนีไม่พ้น อำนาจเผด็จการทหาร ทั้งที่อำนาจสูงสุดของประชาธิปไตยมาจากประชาชน

การเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ ความดีความเลวใครตัดสิน อย่าพึ่งยอมแพ้ เราเรียนรู้อะไรบ้างจากประชาธิปไตย ต้องยอมรับ ในการมีประชาธิปไตยต้องอดทนกับความเปลี่ยนแปลง อย่างน้อยต้องให้โอกาส คอยเวลา เพื่อให้เราได้ เป็นเสียงส่วนใหญ่ ถ้าเล่นตามกติกา มีกติกากำหนดร่วมกัน เราก็จะมีส่วนร่วมยอมรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายที่คิดไม่เหมือนเราแย้งกับประเทศ  ถ้าเป็นครูควรวางตัวอย่างไร สังคมไทยพร้อมเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยัง คำตอบคือพร้อมตลอดเวลา แต่ถูกตัดตอนทุกครั้ง ประเทศไทยมีวงจรอุบาท หลังเกิดจากการเลือกตั้ง มีปัญหา มีการฉีกรัฐธรรมนูญและเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ ลองมองย้อนกลับไป ถ้าไม่มีการแทรกแซงอำนาจโดยทหาร ป่านนี้ ประเทศไปถึงไหนแล้ว รัฐธรรมนูญปี 2560 จะพาเรากลับไปใช้รัฐธรรมนูญ 2521 แม้มีการเลือกตั้งไป แต่ทหารก็เป็นนายกรัฐมนตรี  เลือกตั้งกี่ครั้งก็เอา “นายพล”มาเป็นนายกฯตลอด  อำนาจถูกดึงมาจุดเดิม สุดท้ายก็มีคำถามสรุปเราไม่พร้อมเป็นประชาธิปไตย สิ่งที่เราทำได้เวลานี้คือ ต้องรอให้ประเทศไทยเปลี่ยน ครูยุคใหม่ควรเปิดรับฟัง เสียงเด็กมากยิ่งขึ้น

///////

แสดงความคิดเห็น