จิตอาสาร่วมทำความสะอาดลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 4ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ 2562” ณ บริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และบริเวณลานอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ร่วมกับ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39, ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จัด กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์บริเวณ ถนนโรงเรียนพิษณุโลกยาคม เพื่อประสานความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ปลุกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ และปลุกจิตสำนึกให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 4 ธันวาคมของทุก ๆ ปี อีกทั้งยังเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ได้แบ่งการดำเนินกิจกรรมอยู่ 3 แบบ ได้แก่ การตัดแต่งกิ่งไม้ทั้งสองข้างทาง ตัดหญ้า พร้อมทั้งล้างพื้นทำความสะอาดพื้นถนนเพื่อลดฝุ่นละออง และทำความสะอาดบริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของลูกศิษย์ปของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยมี ผอ.ส่วนฯเจ้าหน้าที่ สบอ. คณะครู อารจรย์ รร.พิษณุโลกพิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 500 คน

 

แสดงความคิดเห็น