อบจ.พิษณุโลกเชิญเที่ยวชมทุ่งปอเทืองออกดอกบานสะพรั่งที่บึงราชนก

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมทุ่งดอกปอเทือง ซึ่งกำลังออกดอกบานสะพรั่งบนเนื้อที่ 15 ไร่ ตามโครงการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ณ สวนสาธาณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยทางกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงมือหว่านเม็ดพันธุ์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้ปอเทืองออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามสวยงามในห้วงเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านดินและน้ำช่วยทำให้การทำการเกษตรประสบความสำเร็จและเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของดินและน้อมนำแนวพระราชดำริไปพัฒนาดินและน้ำให้เกษตรกรในประเทศหลุดพ้นความยากจนกลายเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ของตนเองได้ นอกจากนี้เพื่อให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยวและรู้จักสวนสาธารณะบึงราชนกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนมาเที่ยวชมทุ่งดอกปอเทืองของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเพื่อรอนักท่องเที่ยวมายลโฉมได้ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ส่วนเส้นทางมาเที่ยวชมทุ่งดอกปอเทืองนั้น ขับรถเข้าบริเวณประตูด้านหน้าสวนสาธารณะบึงราชนกแล้วเลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง ผ่านสำนักงานกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตไปประมาณ 300 เมตร ก็จะพบทุ่งดอกปอเทืองอยู่บริเวณด้านขวามือ.
——————————————

แสดงความคิดเห็น