จัดแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 “พิดโลกเกมส์” 15-19 ธ.ค.นี้

กรมพลศึกษาแถลงข่าว และประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 “พิดโลกเกมส์”
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. โรงแรมท็อปแลนด์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานงานแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31″พิดโลกเกมส์”โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายขจรเกียรติ แพงศรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้
ด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 “พิดโลกเกมส์” ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2561 สนามกีฬาภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวไทยภูเขาที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกาย อีกครั้งเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีของชาวไทยภูเขา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น สร้างบรรยากาศของความสุขระหว่างกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อและเป็นการสร้างความมั่นคงภายในชาติ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น 20 จังหวัด แบ่งชนิดการแข่งขันกีฬาสากล 7 ชนิดกีฬาและกีฬาพื้นบ้าน 11 ชนิดกีฬา โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก สนามกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สนามหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 และบริเวณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน วันที่ 15 ธันวาคม 2561 มีพิธีเปิดหมู่บ้านนักกีฬา บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พิธีเปิดการแข่งขันบริเวณสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การส่วนจังหวัดพิษณุโลก และวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็นพิธีปิดการแข่งขัน บริเวณสนามฟุตบอลภายในการกีฬาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมพิธีส่งมอบธงให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ ทีมข่าว สวท.พิษณุโลก รายงาน

แสดงความคิดเห็น