ร่วมทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ

ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง สวมหมวกและผูกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรักในช่วงเย็นนี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 2561 ที่สวนสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมายุ  80 พรรษา  อ.เมือง จ. พิษณุโลก  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พร้อมด้วย พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมใจใส่เสื้อโทนสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะและสิ่งปฏิกูล  ทาสีฟุตบาท รวมทั้งปลูกต้นไม้ภายในสวนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  80 พรรษา   แบ่งออกเป็น 10 โซน กันรับผิดชอบเพื่อใก้เกิดความรวดเร็วและเป็นระเบียบ รวมทั้งพัฒนาพื้นที่อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสวนสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  80 พรรษา ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่มีประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกมาใช้เป็นจำนวนมาก ให้เกิดความสะอาด และสวยงาม แสดงถึงความสามัคคีของชาวจังหวัดพิษณุโลก และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม  ก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้จะรวมกันไปปั่นจักรยานในกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ต่อไป

แสดงความคิดเห็น