บูรณาการแก้ไขปัญหาที่ดินชาวบ้านต.ปลักแรด อ.บางระกำถูกน้ำท่วมซ้ำซาก

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 พ.อ.นพดล รอดกลาง รอง ผบ.มทบ.39 เป็นผู้แทน มทภ.3 นายอัครโชค  สุวรรณทอง  นายอำเภอบางระกำ นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชลประทาน ที่ดินจังหวัด ทหารจากกองทัพภาคที่ 3 ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยชาวที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รวมตัวเพื่อสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขุดลอกคลองของเทศบาลตำบลบึงระมาณ เป็นเหตุให้น้ำท่วมที่นาของชาวบ้าน บริเวณทุ่งม่วงค่อม ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งคณะทำงานได้บูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับประชาชนเจ้าของที่ดิน โดยเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนเพื่อขุดลอกคลองไส้ไก่ ปากคลองกว้าง 2.50 เมตร  เพื่อเชื่อมระหว่างคลองม่วงค่อม กับคลองพันเสา ระยะทาง 280 เมตร เพื่อระบายน้ำไปลงคลองคตและคลองปลักแรดลงสู่แม่น้ำยม

นางราเซีย   อินหาดกรวด  หนึ่งในชาวบ้านที่ประสบปัญหา กล่าวว่า ตนเองมีที่นากว่า 30 ไร่ ประสบปัญหาที่ดินถูกน้ำท่วมไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากนาข้าวได้ทัน จนที่นาถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานานหลายเดือน จึงวอนขอให้หน่วยงานเข้ามาดำเนินการแก้ไข เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด  ประกอบกับที่ผ่านมาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันเพราะน้ำไหลหลากมาอย่างรวดเร็ว 1-2 วันน้ำก็เต็มพื้นที่แล้ว ในขณะที่ทางระบายน้ำยังไม่มีทำให้ที่นาตนเดือดหนัก ทำนาขาดทุนจนมีหนี้สินจำนวนมาก 

นายชำนาญ  ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เปิดเผยว่า  จากการบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ ต.พันเสา ต.ปลักแรด   ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปี  เพื่อหาทางออกร่วมกันทำงานแบบประชารัฐ คือ ส่วนภาครัฐทำงานร่วมกับประชาชนในการหาทางออกร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการขุดเป็นคูคลองเพื่อให้น้ำระบายไหลสู่คลองคต ลงคลองพันเสา  เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ แต่เนื่องจากที่ดินเป็นของประชาชน จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกันเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ  ล่าสุดในที่ประชุม ชาวบ้านต่างเห็นด้วยและยินยอมที่จะเสียสละที่ดินข้างละ 2.50 เมตร  ร่วมคูคลองมีขนาดกว้าง 5 เมตร    สองแนวเส้นทางผ่านแปลงนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการขุดลองคูคลองผ่าน โดยให้เจ้าหน้าที่รัฐทำการขุดคูคลองให้มีขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำไปสู่ปลายน้ำได้เร็วขึ้น  ซึ่งทางอำเภอบางระกำ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ดังกล่าวจะได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป /////

แสดงความคิดเห็น