อบต.ปากโทกดำเนินการลดอุบัติเหตุบนถนนพิษณุโลก-แควน้อย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกนำบทเรียนอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
วันที่ 20 ธันวาคม 2561องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชินนะ คชนิล นายกองค์การส่วนตำบลปากโทก กล่าวว่าที่ ถนนทางหลวงหมายเลข 1086 พิษณุโลก – แควน้อย ผ่านการตัวตำบลปากโทก ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองพิษณุโลกกับอำเภอวัดโบสถ์และพรหมพิราม เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.57 น. ได้มีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกเข้าบ้านตูมทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตกว่า 100 ราย ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการประชาพิจารณ์เพื่อแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบนเส้นทางจราจรดังกล่าว โดยได้มีมตินำแท่งล้มลุกตั้งเป็นเขตเกาะกลางถนนพร้อมป้ายจราจรบังคับใช้เพื่อลดอุบัติเหตุเบื้องต้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมทางหลวงในการติดตั้งแท่งล้มลุก ติดตั้งป้ายจารจร และ ตีเส้นทึบขอบเขตถนนกำหนดจุดยูเทิร์นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี 2562 ที่จะถึงนี้

แสดงความคิดเห็น