จัดประกวดนางสาวพิษณุโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จังหวัดพิษณุโลกแถลงข่าวจัดการประกวดนางสาวพิษณุโลกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เฟ้นหาสาวงามมากความสามารถเป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 20 ธันวาคม 2561  เวลา 16.00 น. ที่บริเวณลานคอนเวนชันฮอลล์ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ การจัดการประกวด นางสาวพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2562 พร้อมด้วยนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางเข้าร่วมในงานแถลงข่าวในวันนี้
ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อให้สาวงามที่เป็นลูกหลานของคนพิษณุโลก ได้มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถและความงาม พร้อมทั้งเฟ้นหาตัวแทนสาวงามเมืองพิษณุโลกที่เป็นต้นแบบความงามตลอดจนเป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดพิษณุโลกไปสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับการประกวดได้กำหนดการประกวด 2 รอบคือ รอบปฐมนิเทศในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมภัทธารา รีสอร์ทแอนด์สปา เป็นรอบอบรมพร้อมปฏิบัติเรื่องบุคลิกภาพและมารยาทไทยแก่สาวงาม ผู้เข้าประกวด และกำหนดการประกวดรอบตัดสิน ในค่ำคืนวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยเปิดโอกาสให้สาวงามและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้
ทั้งนี้ยังคงเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเข้าประกวดนางสาวพิษณุโลก ได้ไปจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางชั้น 1 (หลังเก่า) หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055 251 394 , 092 246 835 4 และ 061 2068 1846

แสดงความคิดเห็น