ภูหินร่องกล้าพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ 2562

นายบุญช่วย ชุนหกิจ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้เตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยและการบริการนักท่องเที่ยว ที่คาดว่าในปีนี้จะมีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปีนี้เส้นทางขึ้นภูทับเบิก ได้ปิดเส้นทางเป็นการชั่วคราว เนื่องจากถนนชำรุดมีอุบัติเหตุปล่อยครั้ง ทำให้นักท่องเที่ยวต้องมาขึ้นในเส้นทาง นครไทย-ห้วยน้ำไซ ผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าก่อน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมจัดทำป้ายบอกทางจุดชมวิวต่างๆ และจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นชัด พร้อมทั้งได้จัดตั้งชุดกุหลาบขาว ขึ้นเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ทั้งด้านประชาสัมพันธ์ และการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ โดยชุดนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงแต่งชุดพราง ซึ่งคาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่  27 ธันวาคม ถึงวันที่  2 มกราคม นี้จะมีนักท่องเที่ยวมาพักและท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 7,000-10,000 คน ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้เตรียมเต้นสำหรับให้นักท่องเที่ยว สามารถกางเต้นไว้ได้ถึง 5,000 หลัง และบ้านพักที่สามารถรับได้ถึงกว่า 300 คน

นายบุญช่วย ชุนหกิจ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กล่าวอีกว่า ในปีนี้ทางกรมอุทยานฯ ได้นำมาตรการประกันภัยแก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวแล้วจ่ายค่าเข้าและมีความประสงค์ในการประกันภัยด้วย ก็จ่ายเพิ่มเพียงคนละ 10 บาท ในช่วง  7 วันนี้ หากได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ที่มาเที่ยวอุททยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ก็จะได้เบิกค่ารักษาไม่เกิน 12,000 บาท ซึ่งในปีนี้ทางภูหินร่องกล้า ได้นำมาให้นักท่องเที่ยวได้สามารถเลือกทำประกันอุบัติเหตุกันได้ เพียงจ่ายเพียงแค่ 10 บาทเท่านั้น  นอกจากนี้ในปีนี้ทางภูหินร่องกล้า ได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะกล่องโฟม และถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ในอุทยานฯ เพื่อเป็นการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ หากเป็นไปได้ให้ใช้ถุงผ้าแทนอีกด้วย

///////////////

 

แสดงความคิดเห็น