จังหวัดพิษณุโลก เปิดจุดรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก”

เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันนี้ 7 ม.ค. 2562 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุ”ปาบึก” เพื่อจุดในการรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้จากพายุปาบึกตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

โดยจังหวัดพิษณุโลก ได้บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่ 644-0-10518-3 สาขาถนนสิงหวัฒน์ ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสิ่งของแห้ง ติดต่อที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ที่บริจาคเงินจำนวนตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจะมีหนังสือรับรองการบริจาคให้เพื่อลดหย่อนภาษีให้ หากมีข้อสงสัยให้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก นายพชร ศศิชาชยามร โทร 0819218554 โดยจัดตั้งศูนย์(ชั่วคราว) บริเวณหน้าตึกศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก


////////////

แสดงความคิดเห็น