กองทัพภาคที่ 3 เชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากพายุ ปาบึก

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 62 พ.อ.รุ่งคุณ  มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3  ได้แถลงว่า ตั้งแต่วันที่ 3 –5 มกราคม 2562  จากอิทธิพลพายุโซนร้อน ปาบึก  ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน 696,189 คน ในพื้นที่ 18 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายแล้ว หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันสำรวจ ความเสียหาย เข้าให้การช่วยเหลือ พร้อมเร่งฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทางรัฐบาลได้จัดกิจกรรม “รวมน้้าใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” รับบริจาคช่วยผู้ประสบวาตภัย ผลกระทบจากพายุ “ปาบึก” โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล ชื่อ “กองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย ส้านักนายกรัฐมนตรี” บัญชีเลขที่ 067 – 0 – 06895 – 0

สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นสิ่งของ ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาค อาหารสำเร็จรูป อาทิปลากระป๋อง  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และ น้ำดื่ม ผ่านหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อรวบรวมจัดท้าเป็นถุงยังชีพ ส่งมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้ ในวันที่ 15 และ 17 มกราคม 2562 ต่อไป

แสดงความคิดเห็น