พิธีบวงสรวงจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปี 2562

เช้าวันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 07.29 น. ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจัดงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562 โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในพิธีบวงสรวง ได้มีบัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวง ถวายเครื่องสังเวยตามพิธีพราหมณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวคำขอพระบรมราชานุญาตจัดงาน
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOPและหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศลของจังหวัด สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 9 ม.ค 2562 ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค 2562 มีการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” เปิดห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกให้เด็กๆ ได้เยี่ยมชมและมีเกมสนุกๆ ของรางวัลมากมายมอบให้ และมีการประกวดไก่ชนนเรศวร การประกวดนางสาวพิษณุโลกครั้งที่ 1 วันที่ 13 ม.ค 2562 ประกวดไก่ตั้งไก่ต่อ ประกวดเดินแบบผ้าไทยตระการตาผ้าไทยสไตล์เมืองสองแคว และในวันที่ 16 ม.ค 62 และวันที่ 18 ม.ค 62 มีการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ในวันที่ 17 ม.ค 62 มีการจับรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีโชค (ธกส.) วันที่ 19 ม.ค 62 มีกิจกรรมตลาดเสน่ห์วิถีสองแคว และมีการออกรางวัลสลากกาชาด ในระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค 62 ชมการแสดงแสง เสียง ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร และมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าทั่วไป มีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด อาทิ น้ำมันปาล์มชุดละ 4 ขวดๆ ละ 25 บาท จำนวน 4 ขวดต่อ 1 ชุด และมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อีกด้วยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชิม ชม ช๊อปในงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว
ในส่วนของผู้ที่ร่วมสนับสนุนที่ร้าน กาชาดพาโชค ปีนี้ ในระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม 2562 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอให้นำถุงผ้ามาใส่ของรางวัลที่ได้รับจากการล้วงไหกาชาดพาโชค เพื่อร่วมกันลดโลกร้อนและร่วมประกาศสงครามกับขยะ ตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก และหากซื้อคูปองล้วงไหพาโชค 200 บาท รับถุงผ้าฟรี 1 ใบ นำไปใส่ของรางวัล นอกจากนี้ที่บริเวณร้านกาชาดพาโชคยังเปิดรับบริจาคถุงผ้าเพื่อให้บริการแก่ผู้มาร่วมสนับสนุนล้วงไหกาชาดฯ อีกด้วย
นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับทุกภาคส่วนที่ร่วมจัดงานฯ ได้รณรงค์การคัดแยกขยะและลดปริมาณการใช้ถึงพลาสติกภายในงานฯ อีกด้วย โดยการกำหนดจุดในการทิ้งขยะและมีการบริหารจัดการคัดแยกขยะในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2562 ตลอด 12 วัน 12 คืนอีกด้วย เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะให้ได้มากที่สุด โดยมีการขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามโดยสแกน QR CODE รับของที่ระลึกจากคณะทำงานคัดแยกขยะอีกด้วย

ส.ปชส.พิษณุโลก ข่าว / ภาพ

แสดงความคิดเห็น