ชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลกมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีขาดทุนทรัพย์

เวลา 09.00 น. วันที่ 9 มกราคม 2562 ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายมนตรี กัลชาญพันธุ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก และผู้จัดการสำนักหักบัญชีพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบ พร้อมด้วยคณะประกอบด้วยผู้จัดการเขตพิษณุโลก ธนาคาร SME ผู้จัดการเขตพิษณุโลก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และผู้จัดการธนาคารในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกโคกมะตูม /สาขาบางระกำ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก ธนาคารธนชาติ สาขาเทสโกโลตัส ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาพิษณุโลก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพิษณุโลก /สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพิษณุโลก ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก ธนาคารยูโอบี สาขาพิษณุโลก ธนาคารออมสิน สาขาวัดโบสถ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาทรัพย์ไพรวัลย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาวังทอง และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) สาขาพิษณุโลก โดยแยกเป็นทุนการศึกษามูลนิธิธนาคารภาคเหนือ จำนวน 12 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท มอบให่กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ทุนชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท มอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท โดยนายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ประธานพิธี ตลอดจนมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนในวันนี้

แสดงความคิดเห็น