อบจ.พิษณุโลกเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งบ้านห้วยน้ำไซใต้ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย

วันที่ 9 มกราคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางวรรณา ไกรสิทธิพงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายจำลอง หมีดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย ร่วมเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านห้วยน้ำไซใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2562 โดยมี นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธานในพิธี และมี นายเอกพงษ์ กุลเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ภายในพิธีเปิดงานมีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก สำหรับปีใหม่ม้งนั้นจะตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ของทุกปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนการสืบทอดประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ตลอดจนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพิษณุโลกและเปิดโอกาสให้กับชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์และสนุกสนานร่วมกันนับเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่มาร่วมงานต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าหลากสีสันสวยงาม พร้อมทั้งมีกิจกรรมการละเล่นที่สนุกสนาน อาทิ โยนลูกช่วง การร้องเพลง การเต้นรำ การเป่าแคนม้ง การเป่าจา การเป่าขลุ่ย ตีลูกข่าง โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก.
—————————————————-

แสดงความคิดเห็น