ห้างดังร่วม มทบ.39 เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 62 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมืองพิษณุโลก พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ พันเอกวัชพงศ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุ ปาบึก โดยมณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ได้เปิดรับสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากพายุ ปาบึก ที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างทางมณฑลทหารบกที่ 39 จังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ได้ที่กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 14 มกราคม 2562 หมายเลขโทรศัพท์ 055-245-070-9 ต่อ 73245 หรือ ศูนย์รับบริจาค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 10 และ 11 มกราคม 2562 เวลา 15.00 -19.00 น หรือร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบในการจัดซื้อสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆได้ที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย  สาขาสิงหวัฒน์ หมายเลขบัญชี 644-0-10518-3  ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562  จากนั้นจะนำสิ่งของต่างๆไปโหลดขึ้นเครื่องที่สนามบินจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนภาคใต้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น