โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อมคณะครู ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ การจับสลากรับของรางวัล รับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน คุณครูต่างแต่งกายย้อนยุคใส่ชุดนักเรียน ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง  โดยได้รับการสนับสนุนรางวัล ขนม อาหาร จากเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกเป็นอย่างดี  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติก่อน 1 วัน เพื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งวันเสาร์นักเรียนจะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดยจังหวัดพิษณุโลกมีสถานที่จัดงานเช่น  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กองบิน 46 ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น  

 

แสดงความคิดเห็น