หน่วยฝึกนักศึกษา รด.จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานีรถไฟ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 62 บริเวณสถานีรถไฟเมืองพิษณุโลก พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้เดินทางไปร่วมจัดกิจกรรม โครงการ รด.จิตอาสา งานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 250นาย ได้เข้าร่วมทำความสะอาด เก็บกวาดขยะตามรางรถไฟ ในพื้นที่สถานีรถไฟ และบริเวณโดยรอบ ให้มีความสะอาดในสายตาผู้ที่สัญจรไปมาและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเดินทางด้วยทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง เห็นความสำคัญของการอาสาเข้ามามีส่วนร่วม  พร้อมชุดครูฝึกของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และพนักงานการรถไฟจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานที่ประชาชนใช้บริการในการเดินทางสัญจรในแต่ละวันจำนวนมากนอกจากนี้ ยังได้สร้างสำนึกให้กับ รด.จิตอาสา และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เป็นองค์กรมวลชนของกองทัพ และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

แสดงความคิดเห็น