มอบประกาศเกียรติคุณให้นักมวยและผู้ฝึกสอนโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก

นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก ผู้ฝึกสอน และนักกีฬามวยสากลเยาวชน ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 และเตรียมเปิดศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นที่พิษณุโลก
วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะครู-อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมให้การต้อนรับ นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้ฝึกสอน และนักกีฬามวยสากลเยาวชน ยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายธิติสรรณ์ ปั้นโหมด และนายศราวุฒิ สุขเทศ สองนักชกทีมชาติโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายผดุงชัย พันนุมา ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากลโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนกีฬาองค์บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬามวยสากลยุวชน-เยาวชน คณะครู อาจารย์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มาให้การต้อนรับและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักกีฬาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย เสื้อ นวม เฮดการ์ด และขนม โดยมี นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนรับมอบ
ต่อจากนั้น นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิดศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ทางสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้พิจารณาให้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นขึ้น โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นแห่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นของจังหวัดพิษณุโลกให้มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อไป โดยจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬามวยสากลสมัครเล่นในเร็วๆ นี้.
—————————————————–

แสดงความคิดเห็น