คึกคักกองทัพภาคที่ 3 เปิดค่ายจัดกิจกรรมให้ความสำคัญในวันเด็ก

เมื่อวันที่ 12  ม.ค. 62  ที่บริเวณเวทีลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562  พร้อมได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี และมอบของขวัญวันเด็กที่มาร่วมงาน   โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็ก ซึ่งต่อไปในภายภาคหน้าเด็กจะเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติสำหรับกิจกรรมภายในงาน กองทัพภาคที่ 3 ได้เตรียมกิจกรรม และของรางวัลมาแจกจ่ายมากมาย  พร้อมนี้ได้นำยุทโธปกรณ์และนิทรรศการทหารมาจัดแสดงเหมือนเช่นทุกปี เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาทรัพยากร และเพิ่มศักยภาพการและปลูกฝังการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนต่อไปโดยให้แต่ละค่ายทหารแยกจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมสนุกที่บริเวณเวทีกลางอย่างสนุกสนานทั้งนี้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดงานวันเด็ก โดยค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดเวทีกลางบริเวณลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดเวทีกลางบริเวณอาคารอเนกประสงค์ บชร.3  และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดเวทีกลางบริเวณห้องรับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ช.3

แสดงความคิดเห็น