สาวงามอ.นครไทยส่งเข้าประกวดคว้าตำแหน่งนางสาวพิษณุโลกประจำปี 2562

สาวงามตัวแทนจากอำเภอนครไทย คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนางสาวพิษณุโลก ประจำปี 2562
เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 12 มกราคม 2562  บริเวณเวทีกลางภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่กำหนดจัดการประกวดนางสาวพิษณุโลก รอบชิงชนะเลิศ หลังจากได้แสดงความสามารถเฉพาะตัว ท่วงท่าการเดิน การพูด รวมไปถึงการตอบคำถามจนเหลือผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย และจากผลการรวมคะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทั้ง 13 ท่าน เพื่อตัดสินผู้ชนะเลิศได้รับเลือกเป็นทูตวัฒนธรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดนางสาวพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้แก่ หมายเลข 15 นางสาวพิมพ์นิภา ลำมะยศ หรือ น้องแพท อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอนครไทยส่งเข้าประกวด ทางด้านรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวสุภาวดี มั่นชาวนา อายุ 21 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ส่งเข้าประกวด และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวกันทิมา กันอ่อง อายุ 19 ปี ศึกษาที่มหาวิทยาลัยนเรศวร สมาคมไร่อ้อยพิษณุโลก-พิจิตร ส่งเข้าประกวด
สำหรับรางวัลพิเศษรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน ผู้ที่ได้รับไปครองได้แก่ ผู้แข่งขันหมายเลข 28 นางสาวจันนภา อิ่มชม อายุ 20 ปี,รางวัลขวัญใจมหาชน ที่นับจากคะแนนรวมจากดอกไม้มากที่สุดได้แก่ ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 30 นางสาวเกศกนก เมฆประดับขวัญ อายุ 21 ปี และรางวัลขวัญใจป็อปปูล่าโหวตที่ได้รับคะแนนจาก SMS ที่ประชาชนส่งเข้ามาสูงถึง 4,040 โหวต ได้แก่ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข 31 นางสาว ณัฐทาริกา จันทร์แก้ว อายุ 19 ปี
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าว จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ต่อไป
ส.ปชส.พิษณุโลก ภาพ / ข่าว

แสดงความคิดเห็น