กองทัพภาคที่  3 ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยปาบึก

เมื่อเวลา  12.00 น.ของวันที่  15 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก  พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 และในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของ ที่ได้รับบริจาค รวมน้ำใจชาวเหนือ เพื่อพี่น้องชาวใต้ จากประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำไปช่วยเหนือประชาชนที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก  ภาคใต้ โดยทางกองทัพภาคที่  3 ร่วมกับการท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก ลำเลียงสิ่งของที่บริจาค เป็นสิ่งของ อาหารแห้ง ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่ม ขึ้นเครื่องบิน นำไปส่งให้กับทาง มณฑลทหารที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์  กองทัพภาคที่ 4 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่รับความเดือดร้อน จากผู้ประสบภัยปาปึกอีกครั้ง

//////////

 

 

แสดงความคิดเห็น