หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงพาณิชย์ ตรวจตลาดวังทองสามัคคี เพิ่มมาตรฐานสินค้า เพื่อบริโภค

เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ 15 มกราคม 2562 ที่ ตลาดสดวังทองสามัคคี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก และ นายณัฐพจน์ คูทอง หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 1-4 พิษณุโลก พร้อมคณะ ลงพื้นที่เดินตลาดสดติดดาวแห่งนี้ เพื่อสำรวจตรวจราคาสินค้าและบริการ รวมไปถึงตราชั่งตวงวัดน้ำหนักสินค้าของพ่อค้า-แม่ค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและสบายใจได้สำหรับในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ทั้งด้านราคาและปริมาณน้ำหนัก

โดยในวันนี้ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินสำรวจแผงค้าทั่วทั้งตลาดโดยเฉพาะ เครื่องชั่งตวงวัดน้ำหนักสินค้าต้องมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้และได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกับติดสติ๊กเกอร์บริเวณหน้าปัดบอกน้ำหนักของตราชั่งให้กับแม่ค้า-พ่อค้า เพื่อยืนยันว่าตราชั่งของร้านนี้ได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงพาณิชย์ แล้วว่าได้มาตรฐานตรงตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสามารถตรวจพบตราชั่งที่เข็มบ่งชี้น้ำหนักหักชำรุดจำนวน 1 ร้าน จึงตักเตือนพร้อมให้เปลี่ยนนำตราชั่งเครื่องใหม่มาใช้แทนเพื่อความถูกต้องและหากพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่มาตรวจพบซ้ำทางเจ้าหน้าที่จะทำการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พร้อมกันนี้ยังได้ชื่นชมพ่อค้าแผงร้านขายของทะเล ที่โหลด App สำหรับการชำระเงินค่าสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประชาชนถืออยู่เพื่อความสะดวกต่อลูกค้าอีกด้วย และได้ประสานให้คำแนะนำผู้ที่ดูแลตลาดให้ทำการประชาสัมพันธ์การโหลด App ชำระเงินจ่ายค่าสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้พ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดใช้งานได้และถูกต้อง เพื่อยกระดับให้เป็นต้นแบบ ตลาดสด 4.0 แห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก

ตลาดวังทองสามัคคี ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีการตั้งแผงจำหน่ายสินค้ารวม จำนวนมากถึง 287 แผง  และที่ได้รับการประเมินเป็นตลาดสดติดดาว จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

//////////////////

 

แสดงความคิดเห็น