นศ.แลกเปลี่ยนจากสปป.ลาว ก้าวฝันเป็นสื่อมวลชน

1 กุมภาพันธ์  2562 พิษณุโลกฮอตนิวส์ มาทำข่าว กกต.พิษณุโลก เตรียมสถานที่ ความพร้อม การรับสมัครส.ส. ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ที่ศาลาประชาคมพิษณุโลก วันนี้ได้พบกับสื่อมวลชนหลายแขนง และ นักศึกษาฝึกงานแลกเปลี่ยน จากสปป.ลาว ที่ติดตาม ทีมข่าว NBT พิษณุโลก มาทำข่าวในวันนี้ด้วย

ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ นางสาวอินทร์ศร ทวีคำ นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากสปป.ลาว ปัจจุบันศึกษาอยูชั้นปีที่ 4  เอกสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ กว่าจะมาเรียนที่เพชรบูรณ์และฝึกงานที่พิษณุโลก ต้องใช้ความมานะพยายามมิใช่น้อย บ้านเกิดเมืองนอนที่แขวงหัวพัน ทางตอนเหนือของสปป.ลาว มีระยะทางห่างจากพิษณุโลกถึง 1,000 กิโลเมตร

นางสาวอินทร์ศร  ทวีคำ ให้สัมภาษณ์พิษณุโลกฮอตนิวส ว่า ตน มีภูมิลำเนาอยู่ที่แขวงหัวพัน สปป.ลาว เป็นแขวงทางด้านทิศเหนือของลาวอยู่ติดกับประเทศเวียดนาม สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาและป่าไม้ และมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ได้เรียนชั้นประถมและมัธยมในบ้านเกิด กระทั่งเริ่มเข้าสู่ระดับปริญญาตรี  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศลาว ได้ทำความร่วมมือกับสมาคมวิทยุโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนการศึกษากัน จึงมีการจัดทุนส่งนักศึกษา จำนวน 3 รุ่น ตนเป็นรุ่นแรก และได้เลือกเรียน เอกสื่อสารการกีฬา ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์   ปัจจุบันตนและเพื่อน เรียนอยู่ที่ชั้นปีที่ 4 และช่วงนี้อยู่ระหว่างการฝึกงาน ที่  NBT พิษณุโลกจำนวน 3 คน ( นางสาวอินทร์ศร ทวีคำ  นางสาวหมอนแก้ว แสงคำยอง และนายวัฒนา แก้วมณีวงศ์ )

นางสาวอินทร์ศร  กล่าววา การมาฝึกงานที่ NBT พิษณุโลกได้ประสบการณ์ได้ความรู้ ได้ออกพื้นที่ได้  เรียนรู้ถึงการทำข่าวสารเป็นอย่างดี โดยใช้เวลาฝึกงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ถึงต้นเดือนเมษายน 2562  หลังจากฝึกงานเสร็จแล้วก็จบการศึกษา และจะกลับไปทำงานที่สปป.ลาว โดยส่วนตัวแล้วจะกลับไปเป็น นักการสื่อสาร นักข่าว ที่ประเทศลาว ซึ่งปัจจุบัน ยังมี ผู้สื่อข่าวไม่มากนัก โดยเฉพาะที่แขวงหัวพันบ้านเกิดของตน ซึ่งการสื่อสาร ในประเทศลาวทั้งระบบโทรคมนาคม การสื่อสารอินเตอร์เน็ตไร้สาย ได้เข้าถึงหมดแล้วเช่นกัน

จากการสังเกตของพิษณุโลกฮอตนิวส์น้องๆ จาก สปป.ลาว มีความตั้งใจ ฝึกฝนการทำข่าวกับพี่ๆ NBT พิษณุโลกเป็นอย่างดี ในอนาคตเชื่อว่าน้องๆเหล่านี้จะกลับไป เป็นนักการสื่อสารมวลชน ที่มีส่วนร่วมช่วยพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนได้เป็น อย่างดี

……………………………………………………………………………

 

 

แสดงความคิดเห็น