3 วันแรก 4-6 ก.พ.62 สมัครส.ส.พิษณุโลกแล้ว 134 ราย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 3 ของการเปิดรับสมัครส.ส.เขตของจ.พิษณุโลก กกต.พิษณุโลกใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่รับสมัคร ในวันนี้ยังคงมีผู้สมัครทยอยมาสมัครส.ส.ในทั้ง 5 เขตอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่คึกคักมากนักเมื่อเทียบกับวันแรก รวมยอดผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลกทั้ง 5 เขต ระหว่าง 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้สมัครแล้วจำนวน 134 ราย

………………………………………………………………………………..

 

แสดงความคิดเห็น