จิตอาสาพัฒนาพระราชวังจันทน์และริมฝั่งแม่น้ำน่าน

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาฯ เปิดกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดพิษณุโลก  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราชทาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์และพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำน่าน  โดยปล่อยกำลังพลจิตอาสาฯลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับกำลังพลจิตอาสา  ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   พร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจจิตอาสาประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 3,000 คน  บริเวณพื้นที่ประกอบกิจกรรมบริเวณพระราชวังจันทน์ถนนหน้าพระราชวังจันทน์และสนามหน้าศาลากลางจังหวัด แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานเป็น 6 โซน ภารกิจในการปฏิบัติงานของจิตอาสาฯประกอบด้วยเก็บกวาดขยะใบไม้แห้ง สิ่งปฏิกูลและตัดหญ้าให้เป็นระเบียบสวยงาม ปรับปรุงทาสีขอบถนนเครื่องหมายจราจร ทำความสะอาดถนน และอื่นๆ ทั้งนี้ จะมีจิตอาสา จากอำเภอวังทอง อำเภอบางระกำ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอเมือง  รวมทั้ง กำลังพลจากกองทัพภาคที่ 3  และ ส่วนราชการ เข้าจำนวนกว่า 3,000 คน

จากนั้นออกเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามพระราชดำริ พร้อมประชุมชี้แจงมอบแนวทางและนโยบายการปฏิบัติงานของจิตอาสาตามโครงการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานณห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโดยมีพลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 /กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจ

แสดงความคิดเห็น