เปิดงาน 101 ปีการศึกษาเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทย 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 5

จัดยิ่งใหญ่ 563 โรงเรียนเอกชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมจัดงาน 101 ปี การศึกษาเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทย เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 101 ปี การศึกษาเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทย เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานของครูนักเรียนเอกชนของเครือข่ายภาคเหนือสู่สาธารณชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางการศึกษา ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในเขตภาคเหนือ เพื่อเปิดเวทีให้กับนักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะวิชาชีพตามความถนัด ซึ่งมีโรงเรียนเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 563 โรงเรียน นักเรียน 299,083 คน ครูและบุคลากร 17,325 คน 

สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการมี จำนวน 61 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 คน ใช้สถานที่โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก โรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์ฯ โรงเรียนผดุงราษฎร์ และโรงเรียนเซนต์นิโกลาส ส่วนที่ 2 เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยระดับมัธยมตลอดจนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูนักเรียนทั้งในรูปแบบ “เถ้าแก่น้อย” การจัดการศึกษานานาชาติระบบอังกฤษ และผลงานทางด้านหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารวม 50 บูท มีนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,500 คนซึ่งได้รับความร่วมมือดียิ่งจากบริษัทห้างร้านและผู้ปกครองนักเรียน

บรรยากาศภายในงานมีการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่น่าประทับใจ แต่ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่มาร่วมงานทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ คือการแสดงกลองยาวของโรงเรียนโพฒิสารศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ที่มีการต่อตัวบนกลองยาวอย่างพร้อมเพียงบนเวทีที่มีพื้นที่จำกัดได้ดี หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน จำนวน 26 รางวัลและรางวัลเข็มสดุดีทองคำ จำนวน 5 รางวัล รางวัล Obec Awards จำนวน 58 รางวัล รางวัลสดุดีครูเอกชนจำนวน 12 รางวัล อีกด้วย

……………………………….

แสดงความคิดเห็น