เชิญร่วมโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ วัดพระบาทน้ำพุ จัดโครงการ “ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว” ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562 โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ(อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ บรรยายธรรม ในหัวข้อเรื่อง “โรคเอดส์..กับวัดพระบาทน้ำพุ” และการแสดงดนตรี จาก “วงอีกา” (เด็กกำพร้าวัดพระบาทน้ำพุ) ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

จึงขอเชิญชวน ประชาชนผู้มีจิตเมตตา ชาวตำบลบ้านกร่าง ร่วมทำบุญช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อ HIV เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ และ เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ ที่พักอาศัยอยู่ ณ วัดพระบาทน้ำพุ โดยสามารถร่วมทำบุญบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า ยารักษาโรค หรือปัจจัย ได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

ติดต่อประสานงาน
นางสาวพิรานันท์ นามมุลตรี(เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 08-7005-0388
นางปภาดา พลอยอิ่ม(นักประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก) 06-2995-5951

แสดงความคิดเห็น