บางระกำเมืองใหม่ ผุดโครงการ”หาบ้านใหม่ให้ต้นไม้ริมทาง” ที่บึงตะเครง รักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บึงตะเครง เป็น 1 ใน 3 ของ บึงสาธารณะตามโครงการบางระกำโมเดล ของ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่ทางเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ กำลังปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ประโยชน์ทั้งการกักเก็บน้ำกว่า 13 ล้าน ลบ.ม. และสถานที่ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ทางนิเวศอีกด้วย แนวทางในการพัฒนานายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ กล่าวว่า การพัฒนาบึงตะเครง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น ในปีงบประมาณ ปี 61 ล่าสุด ได้รับเงินจากกรมโยธาธิการและผังเมืองประมาณ 110 ล้านบาทสำหรับจะปรับปรุงแล้วก็บริเวณขอบคันที่โดยการเรียงหินเพื่อป้องกันการกัดเซาะแนวดิน เพื่อทำถนนสำหรับออกกำลังกายซึ่งจะมีทั้งสองเส้นเลยกันตลอด ระยะทาง 8 กม. ส่วนในปีงบประมาณ ปี 63 ที่คาดว่าจะได้งบประมาณอีกกว่า 200 ล้านบาท ในการปรับปรุงพื้นที่ลอบเกาะเป็นถนนแอสฟอลต์ ทั้งหมด ในการทำไบส์เลนส์ สำหรับคนที่รักในการออกกำลังกาย วิ่ง หรือ ปั่น ในพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่บรรยากาศของบึงน้ำกึ่งป่าชุมชน ลายล้อมไปด้วยทุ่งนาข้าวของเกษตรกรชาวบางระกำ ซึ่งในการพัฒนาเพิ่มเติม เราได้จัดกิจกรรม “บึงตะเครงรันนิ่ง วิ่งเพื่อเปลี่ยน” ปลูกจิตสำนึกในการออกกำลังกาย โดยใช้บึงสาธารณะในการออกกำลังกาย ทางเทศบาลตำบลบางระกำเมืองไทย ก็ได้ปล่อยปลาหลายชนิดหลายหมื่นตัว และปล่อยกุ้งก้ามกามอีกกว่า 150,000 ตัว ปลาบึก ปลากะโห้ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับบึงสาธารณะ

โครงการที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งคือ “หาบ้านใหม่ให้กับต้นไม้ริมทาง” โดยร่วมกับบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ทำโครงการถนนมาป่ายังอยู่ โดยจะเห็นว่าที่ไหนก็ตามถนนมาก็จะตัดต้นไม้ริมทาง ซึ่งที่บางระกำก็เช่นกัน ที่จะมีโครงการขยายถนนเพื่อรองรับการจราจร โดยเฉพาะ ถนนสาย 1065 พิษณุโลก-กำแพงเพชร ตั้งแต่กิโลเมตร ที่50-54 รวมระยะทางกว่า 4 กม. ที่ต้องมีการตัดต้นไม้น้อยใหญ่ ซึ่งทางเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ ได้ทำหนังสือขอแขวงการทางพิษณุโลก ในการนำต้นไม้ที่ตัดโค่น ก็ย้ายมาปลูกไว้ที่บริเวณโดยรอบบึงตะเครง เพื่อเป็นการหาบ้านใหม่ให้กับต้นไม้เหล่านี้ โดยขณะนี้เราได้ดำเนินการย้ายแล้ว 34 ต้น จากเป้าหมาย 150ต้น ที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้น ไป และที่สำคัญต้นไม้แต่ละต้นนั้นก็จะมีการบ่งบอกเรื่องราว ว่าต้นไม้ต้นนี้มาจากไหน ผ่านคิวอาร์โค้ช ใครเป็นเจ้าของเดิมมาก่อน ซึ่งก็จะทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาออกกำลังกาย ได้มาเที่ยวชมและศึกษาต้นไม้แต่ละต้น ไม่ว่าจะเป็น แคนา ประดู่ ทองกวาว เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายต้นไม้ริมทาง

นอกจากนี้บริเวณสวนสาธารณะบึงตะเครง แห่งนี้อนาคตก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนและสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ในการมาเที่ยวชมธรรมชาติ ทั้งดูพระอาทิตย์ตก พระอาทิตย์ขึ้น ชมนกเป็ดน้ำ หลายแสนตัว และในปีนี้มีนกกะเรียน บินมาอาศัยในบึงแห่งนี้ เกือบ 10 ตัว สถานที่กางเต้นท์นอนดูดาว ซึ่งจะเห็นเป็นรูปธรรมภายใน 2-3 ปีนี้ แต่ในช่วงนี่ประชาชนสามารถออกกำลังกายวิ่งและปั่น ได้แล้ว จึงขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยว หรือ ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายมาเที่ยวชมที่สวนสาธารณะบึงตะเครงแห่งนี้ ที่มีเนื้อที่กว่า 1,500ไร่เศษ


///////////////

แสดงความคิดเห็น