วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จัดพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคต

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 ก.พ. พล.ท.สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผอ.ศปม.กอ.รมน.ภาค 3 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระอาจารย์ศุฆวัจน์ ทีปธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาเย็น จ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคต   ที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ต.วังทอง อ.วังทอง โดยมี นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผอ.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พล.ท.ธีระ นามเกาะ ประธานมูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานกรรมการ ศูนย์การแพทย์ Absolute Health, กรรมการมูลนิธิติกิจฉาเวช และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี

สำหรับสถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก และมูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉา มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยในด้านอื่น ๆ วันนี้ทางสถาบันจัดให้มีพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2562 พร้อมทำพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคตและเทพนม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อแพทย์แผนไทยเจ้าของกิจการด้านการแพทย์แผนไทย นำไปสักการบูชา ลักษณะเป็นพระพุทธรูปโลหะ หน้าตักกว้าง 5 นิ้ว เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างบารมีต่อตนเอง ครอบครัว และกิจการให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไป

แสดงความคิดเห็น