รองผวจ.เยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนประถมในจ.พิษณุโลก


นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ของจังหวัดพิษณุโลก โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางลัดดาวัลย์ โตโหมด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางวรางคณา อนันตะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นำคณะ เข้าเยี่ยมชมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมห้องสมุด และการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สแกนการใช้บัตรสำหรับซื้ออาหารของนักเรียน
จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ โดยมีนายอัคนี ศุขโรจน์ ผู้จัดการโรงเรียนและคณะ ให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ที่เปิดสอนในระดับเนอสเซอรี่ ประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 3000 กว่าคน โดยเยี่ยมชมการสอนระบบ Rojanawit Intensive English Program (RIEP) และ การสอนสะเต็มศึกษาของโรงเรียน ที่สอนให้เด็กได้รู้จักคิดประยุกต์ใช้ในหลากหลายวิชา จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน อนุบาลปาริมา เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ปัจจุบัน) มีคณะผู้บริหารโรงเรียนพาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ชื่นชมการจัดการอย่างเป็นระบบของทุกโรงเรียน เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ต่อไป

แสดงความคิดเห็น