ศธจ.พิษณุโลก ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 96 ตำแหน่ง

ศธจ.พิษณุโลก ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 96 ตำแหน่ง
นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ ได้ผ่านการพัฒนาจากหน่วยพัฒนาที่ 9 “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา” ระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยในวันนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการการพัฒนา มาทำการเลือกโรงเรียน ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต 2 เขต 3 จำนวน 94 ราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก) จำนวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 96 คน
………………………………………………………………………………..
วรางคณา อนันตะ ประชาสัมพันธ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น