ชุดจัดระเบียบสังคมตรวจสอบเยาวชนรวมกลุ่มมั่วสุม ส่งทำประวัติเรียกผู้ปกครองมารับกลับ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23.30 น. ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการตรวจสอบวัยรุ่นรวมกลุ่มมั่วสุม บริเวณสวนสาธารณะหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง เขื่อนขันธ์ ม.8 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตามหนังสือร้องเรียนของประชาชน ว่ามักจะมีเยาวชนมามั่วสุม และบางครั้งเป็นจุดรวมตัวเพื่อประลองความเร็ว เมื่อมาถึงพบ เด็กและเยาวชนจำนวนจำนวน 24 คน แยกเป็นชาย 14 คน หญิง 10 คน ต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 7 คน ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด(กัญชา) ในปัสสาวะ (ชาย)จำนวน 3 คน โดยส่งศูนย์คัดกรองเพื่อนำเข้าบำบัด(ร.พ.) ต่อไป สำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ทำประวัติและได้เรียกผู้ปกครองมารับตัวกลับไปดูแลต่อไป

แสดงความคิดเห็น