ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกทำบุญวันนักข่าว 5 มีนาคม 2562

ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 2562
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก ร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ 5 มีนาคม 2562 สมาชิกได้ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนักข่าว จ.พิษณุโลกที่ล่วงลับ เป็นกิจกรรมที่ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีสมาชิกชมรมฯมาร่วมทำบุญกันจำนวนมาก ทั้งผู้สื่อข่าวสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี และสื่ออินเตอร์เน็ต และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกหลายท่านมาร่วมงาน โดยพระครูสิทธิธรรมภิวัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ได้ปะพรหมน้ำมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่สมาชิกชมรมฯ ขณะที่กิจกรรมภาคค่ำ สนาม คงเนตร ประธานชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก พร้อมสมาชิก ได้จัดงานสันทนาการ พบปะสังสรรค์ ที่สโมสร กองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก ในตรีมงาน สื่อหรรษา ท้าลมร้อน 5 มีนาคม 2562 เพื่อต้องการให้สมาชิก และประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการต่าง ๆ ได้พบปะสังสรรค์ ในบรรยากาศผ่อนคลาย หลังทำงานข่าวนำเสนอมาต่อเนื่องทุก ๆ วัน และเพิ่มความสามัคคีในหมู่คณะ

แสดงความคิดเห็น