นครพิษณุโลก จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ

วันนี้ ( 15มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นางสาวณัฐรัตน์ ชามพูนท รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่  15-27  มีนาคม    พ.ศ.  2562   รวม   7 วัน  โดยได้พิธีบรรพชาสามเณร ณ วัดคูหาสวรรค์   และศึกษาอบรม ณ วัดสันติวัน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนัก และเห็นคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมจะทำให้ห่างไกลยาเสพติด และฝึกอบรม กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยในปีนี้มีน้องๆนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก มาร่วมพิธีบวช จำนวน 184 คน

โดยบรรยากาศในวันนี้มีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มาร่วมบวชและถวายผ้าไตร กันจำนวนมาก

///////////

 

แสดงความคิดเห็น