เตรียมสถานที่สระสองห้องเรียบร้อยเกือบ 100 % พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จ.พิษณุโลก

พิษณุโลก หลายหน่วยงานร่วมเตรียมความพร้อมจัดสถานที่ในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่“สระสองห้อง” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 6 เมษายน 2562 นี้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ภายในพระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เกือบ 100% แล้ว โดยที่สระสองห้อง เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีการตักน้ำแห่งนี้ไปใช้แล้ว 4 ครั้ง 

วันที่  1 เม.ย.2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง ภายในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่ 10  โดยขณะนี้ความพร้อมในสถานที่เกือบ 100 % แล้วทางเจ้าหน้าที่กองช่าง กำลังเร่งดำเนินการตกแต่งสะพานไม้สำหรับประกอบพิธี พร้อมกับประดับดอกดาวเรืองสีเหลืองสดทั้ง 4 ด้านของสระสองห้อง อีกทั้งเตรียมกางเต้นท์เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันดังกล่าวคาดว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นคน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมหลายหน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมและตกแต่งสถานที่สำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่  6 เม.ย.นี้ โดยหลังจากพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เสร็จแล้ว จากนั้นจะอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 และนำน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ต่อไป

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนประชาชนชาวพิษณุโลกทุกท่านมาร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อทรงขึ้นครองราชย์ โดยจะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บริเวณสระสองห้อง ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ เขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยโดยพร้อมเพรียงกัน.

สำหรับ “สระสองห้อง” บริเวณพระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งความสำคัญของ “สระสองห้อง” นั้น สันนิษฐานว่าเป็นสระที่อยู่ในบริเวณพระราชวังจันทน์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ไทยและเป็นสระน้ำมีประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับองค์พระมหากษัตริย์หลายพระองค์ มาเป็นเวลายาวนานมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรืออยุธยาตอนต้น ซึ่งปรากฏในหลักฐานในจารึกและเอกสารที่กล่าวถึงบรรพกษัตริย์ที่ประทับมาแต่สุโขทัยจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตามหลักฐานที่ปรากฏได้เคยใช้ “สระสองห้อง” ประกอบพิธีตามโบราณราชประเพณีจำนวน 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันที่ 5 พฤษภาคม 2493, ครั้งที่ 2 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 4 ธันวาคม 2530 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2530, ครั้งที่ 3 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 4 ธันวาคม 2542 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2542 และ ครั้งที่ 4 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2550 สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พิธีพลีกรรมตักน้ำสระสองห้อง พระราชวังจันทน์ ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกและประเทศไทย.

///////////

แสดงความคิดเห็น