กกต.พิษณุโลกเตรียมเลือกตั้งใหม่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 2

พิษณุโลก กกต.พิษณุโลกเผยต้องเร่งดำเนินการจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 6  เขตเลือกตั้งที่ 2 ม.6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม บัตรในหีบลงคะแนน น้อยกว่าผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ์ 1 ใบ ตรวจสอบไม่พบการทุจริต ขณะที่การเตรียมการ ต้องรอพิมพ์บัตรเลือกตั้งใหม่ และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยชุดใหม่เข้าไปดำเนินการ

วันที่ 5 เมษายน 2562 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก    พันตำรวจโท วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการกกตพิษณุโลก ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชน กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ 6  เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้กกต.พิษณุโลกได้รับทราบจากกกต.กลางแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งของจังหวัดพิษณุโลกกำลังประชุมหารือกันกำหนดวันให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ในเร็ว ๆ นี้

ผอ. กกต.พิษณุโลก เผยต่อว่า ในหน่วยเลือกตั้งที่ 6  เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกนั้น มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 366 คน มีผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  269  คน  แต่ว่ามีบัตรในหีบเลือกตั้ง 268 ใบน้อยกว่า ผู้มาใช้สิทธิ์ 1 ใบ ในขณะที่จำนวนบัตรทั้งหมดนั้นยังอยู่ครบจำนวน 366 ใบ  ในวันนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้นับคะแนนทบทวนหลายรอบ และเจอปัญหาโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนที่มารอใช้สิทธิ์ มาลงชื่อแล้วไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง หรือที่เราเรียกกันว่าบัตรเขย่ง ซึ่งในคืนนั้นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้รายงานผล รายงานปัญหาให้ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 และคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลกทราบและได้พิจารณาแล้ว ได้ส่งเรื่องให้กกต. กลาง พิจารณาซึ่งตามกฎหมาย กำหนดไว้  2 ประการ คือ นับคะแนนใหม่ หรือ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ โดยกกต. กลาง มีมติสรุปมาว่าให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 2 ซึ่งขณะนี้ จะต้องดำเนินการทางด้านเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ และรอการพิมพ์บัตรเลือกตั้งใหม่ของกกต.กลาง จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ทันในการรายงานผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562  ทั้งนี้จากการ ตรวจสอบการทำงานนั้นไม่พบความผิดปกติของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่อย่างใด  ขณะที่ในการดำเนินการลงคะแนนออกเสียงใหม่นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลกจะพิจารณากำหนดวันออกเสียง และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเก่า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนของผู้สมัครส.ส.ที่ได้รับคะแนนสูงสุด โดยเขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 คือ นายนพพล  เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 32,965 คะแนน อับดับสองคือ จ.ส.อ.พัฒณปกรณ์  ดอนตุ้มไพร พรรคพลังประชารัฐ ได้ 27,603 คะแนน

……………………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น