เครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยตั้งโต๊ะลงชื่อถอดถอนกกต.ในม.ราชภัฏพิบูลฯ

กลุ่มนักศึกษา รักประชาธิปไตย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใช้ชื่อกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย  ตั้งโต๊ะให้นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน และประชาชนทั่วไป ลงรายชื่อ ถอดถอนกกต. และให้แสดงข้อมูลการเลือกตั้งต่อสาธารณะชนให้โปร่งใส ตรงไปตรงมา รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อการตรวจนับคะแนนที่ผิดพลาด

เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันที่ 4 เม.ย.2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ใต้ตึก Library  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักศึกษากลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ตั้งโต๊ะนำแผ่นกระดาษ มาให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้สามารถลงมาความคิดเห็น รวมทั้งลงชื่อ ถอดถอน กกต. ผ่านเวปไซด์ change.org/ec อีกด้วย

จากนั้นแกนนำกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยได้แถลงการณ์ข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีข้อเรียกร้อง 2 ข้อ 1. ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงของข้อมูลการเลือกตั้งต่อสาธารณชน โดยเปิดเผย โปร่งใส ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้ในทุกระบวนการในการจัดการเลือกตั้ง  2.หากมีความผิดพลาดในการตรวจนับคะแนน ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแสดงความรับผิดชอบดังกล่าว 

นอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยยังได้เรียกร้องต่อทางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามอนุญาตให้นักศึกษาทำกิจกรรมถอดถอนรายชื่อ กกต.ในนามนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อย่างเต็มภาคภูมิ ให้ทางมหาวิทยาลัยมีการคุ้มครองสิทธิในการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯทุกรูปแบบ และ ขอเรียกร้องให้ทางสภานักศึกษาหรือองค์กรนักศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี 2562

ทั้งนี้ ทางกลุ่มเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย เปิดให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ลงรายชื่อ ถอดถอนกกต. ได้ตลอดช่วงบ่าย โดยมีนักศึกษา อาจารย์ พนักงาน และประชาชนทยอยมาลงชื่อ.

แสดงความคิดเห็น