สมาคมนักเรียนเก่า พ.พ. อัดฉีดเงินรางวัลเด็กเก่งสอบโอเน็ตเต็มร้อยคะแนนแสนกว่าบาท

วันนี้ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม นายบุญทรง แทนธานี นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเงินรางวัลคนละ 10,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่มีผลคะแนนทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test หรือ โอเน็ต ที่จัดสอบโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 คน รวมเป็นเงิน 120,000 บาท พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลทดสอบโอเน็ตในระดับยอดเยี่ยมอีกจำนวน 58 คน

โดยมี ดร. อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม คณาจารย์และ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม สมาคมผู้ปกครองและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน สมาคมนักเรียนเก่าพิษณุโลกพิทยาคม มอบเงินให้แก่นักเรียนทั้ง 12 คน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงจูงใจแก่น้อง ๆ ว่ามีพี่ๆ ของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมประสบผลสำเร็จในการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต

ด้าน นายบุญทรง แทนธานี ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม กล่าวว่า ในนามของศิษย์เก่าพิษณุโลกพิทยาคม อยากให้น้อง ๆ ศิษย์เก่ามาร่วมช่วยกันพัฒนา อยากให้เกิดความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน โดยนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา ที่ใช้ได้ผลแน่นอน และจะทำให้โรงเรียนเรา เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ของสถาบันการศึกษา อยากให้น้อง ๆ ศิษย์เก่าทุกรุ่นมาช่วยกันพัฒนาเพื่อให้น้อง ๆ รุ่นต่อไปได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น