พิษณุโลก 9 เม.ย.62 ร้อนจัดต่อเนื่องสูงสุด 39 องศา


9 เมษายน 2562 สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลกรายงานอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ สภาพอากาศยังคงร้อนอย่างต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดทะลุถึง 39 องศาเซลเซียสแล้ว และคาดหมายว่าวันนี้ อุณหภูมิสูงสุดจะถึง 39 องศาเซลเซียสเช่นกัน ขณะที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ยังคงครองสถิติอุณหภูมิสูงสุด ของภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง วานนี้สูงสุด 41.7 องศาเซลเซียส ช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้ว วันนี้ 9 เมษายน 2562 ที่ลานหน้าเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีประเพณีก่อเจดีย์ทราย สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ 9-15 เมษายน 2562

แสดงความคิดเห็น