ผู้บัญชาการ มทบ.39 ย้ำจุดยืนห้ามล้มล้างสถาบันเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62  ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมด้วย รอง ผบ.มทบ.39  เสนาธิการ รองเสนาธิการ  ได้แสดงจุดยืนในการดำเนินงาน การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  และแนวทางการปฏิบัติงานของ มณฑลทหารบกที่ 39

โดยมณฑลทหารบกที่ 39 ได้ดำเนินงานการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ภายในกรอบกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ทางหน่วยได้ดำเนินงานร่วมกับ จ.พิษณุโลก ตำรวจ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจ.พิษณุโลก ในลักษณะบูรณาการกำลัง 3 ฝ่าย ในการลงพื้นที่ เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกัน รวมทั้งการจัดระเบียบสังคม ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนทำให้ไม่มีเหตุการณ์หรือ การสร้างสถานการณ์แต่อย่างใด และต้องขอขอบคุณ พี่น้องสื่อทุกแขนงที่สนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานของหน่วยด้วยโดยในห้วงนี้เป็นงานมหามงคลที่มีงานพระราชพิธีสำคัญ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนั้น ทางมณฑลทหารบกที่ 39 ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมกันขับเคลื่อนบ้านเมืองให้เดินก้าวต่อไปข้างหน้า สังคมไทย ต้องการมีความสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้า มีความอบอุ่น เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เข้าอกเข้าใจกัน ยอมรับในความแตกต่าง ช่วยเหลือกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และรู้จักการให้อภัยกันดังนั้น หากเรามาร่วมมือกันพัฒนาสังคมของเราให้มีความอบอุ่นและน่าอยู่ ด้วยการเสริมสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในสังคมไทยของเราแล้ว จะได้พบกับสันติภาพและความอบอุ่นที่เราแต่ละคนต่างก็ปรารถนาตลอดมา  ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 39 ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยไม่ยอมให้ ผู้ไม่หวังดีออกมาเคลื่อนไหวที่จะสร้างให้สังคมแตกแยกและมาล้มล้างสถาบันเป็นอันขาด

แสดงความคิดเห็น