จิตอาสาพิษณุโลกบูรณาการช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

พิษณุโลก – ภาพประทับใจการบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 เป็นช่วงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ทั้งเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัคร ตลอดจนจิตอาสาในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวันและกลางคืน ตามจุดตรวจ จุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่มีการจราจรติดขัด โดยภารกิจในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จะมีการบริการ กรณีเกิดอุบัติเหตุให้ไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ภาพจิตอาสาที่ได้ช่วยเหลือประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน ตลอดจนร่วมอำนวยความสะดวกการจราจร และร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เป็นการบูรณาการความร่วมมือการทำงาน ที่ทำให้มีบรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวและกลับบ้านของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก เป็นภาพที่ประทับใจสุดในสงกรานต์ปีนี้

แสดงความคิดเห็น