อ.เถิน จ.ลำปาง ร้อนสุด 44.2 องศา จ.ตาก 43 องศา

วันที่ 19 เมษายน 2562 สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก พยากรณ์อากาศ ประจำวันนี้ ประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศร้อนจัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตอนกลางวัน และจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องนั้น ที่อำเภอเถินจังหวัดลำปาง ยังครองสถิติอุณหภูมิสูงสุดมาหลายวันแล้ว อุณหภูมิสูงสุดวานนี้ทะลุไปถึง 44.2 องศาเซลเซียส ที่จังหวัดตาก 43 องศาเซลเซียส ส่วนจังหวัดพิษณุโลก 40.5 องศาเซลเซียส ขณะที่แทบทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือ ยังคงเกิน 40 องศา สภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างนี้กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนให้ประชาชนระวัง ในการประสบเหตุ ภาวะโรคลมแดด อย่าใช้เวลาอยู่ในกลางแจ้งนานเกินและควรดื่มน้ำมาก ๆ 

แสดงความคิดเห็น