มท.3 เยี่ยมผู้ประสบวาตภัยและมอบถุงยังชีพในพื้นที่ จ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 26 เมษายน 62 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่  เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบวาตภัยและมอบถุงยังชีพ ในพื้นที่อำเภอบางระกำ และอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เนื่องด้วย ในห้วงที่ผ่านมา ประเทศไทยตอนบนได้เกิดพายุ  ฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ประกอบกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยทางกองทัพภาคที่ 3 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย ใน 17  จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยตั้งแต่วันที่ 15- 25 เมษายน 2562 พบบ้านเรือนผู้ประสบภัยได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ 14  จังหวัด  62  อำเภอ จำนวน  19,312  หลัง ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว จำนวน 17,643  หลัง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1,687 หลัง

โดยในวันนี้แม่ทัพภาคที่ 3 และในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 จึงได้เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ จำนวน 40 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลปลักแรด, ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ และจำนวน 10  ชุด ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ในพื้นที่ภาคเหนือที่ประสบวาตภัย มีจำนวนทั้งสิ้น 14 จังหวัด ซึ่งหลังจากประสบวาตภัยนั้น ขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือ ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ เพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้น แต่ที่น่าสังเกตคือ มีจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นการด่วน เนื่องจากอยู่ใกล้กับผู้ประสบเหตุ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.เชียงราย และกำแพงเพชร ที่มีจิตอาสา เข้าไปช่วยเหลือก่อนเจ้าหน้าที่นั้น ก็ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย  ขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ก็ได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในการให้การช่วยเหลือทุกพื้นที่ ทั้ง 17 จังหวัด พร้อมทั้งมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทหาร ส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ที่หลายพื้นที่ได้รับความเดือนร้อน อาทิ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ก็มีผู้ประสบวาตภัย 19 ราย แล้ว ทางกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกในการช่วยเหลือประชาชนเป็นการเบื้องต้น

/////////////

แสดงความคิดเห็น