เรือนจำจ.พิษณุโลกทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ 99 คน

วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารชุมชนบำบัด แดน 5 นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลก , อัยการจังหวัด , ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด , นายอำเภอวังทอง ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

โดยประธานได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะกล่าวให้โอวาทผู้ต้องขังทั้ง 99 คนพร้อมเปิดพิธีฯ หลังจากนั้นผู้ต้องขังได้ร่วมกล่าวปฎิญาณตน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และประธานได้ส่งผู้ต้องขังที่ได้รับอภัยโทษส่งมอบให้กับญาติๆ ที่มารอรับที่ด้านนอกเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เมื่อญาติผู้ต้องขังได้พบกันถึงกับต่างร่ำไห้โผเข้ากอดกันด้วยความดีใจ โดยมีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ต้องขังก่อนที่จะเดินทางกลับที่พักต่อไป

สำหรับเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษจำนวน 3,200 คน โดยเป็นผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวจำนวน 99 คน ประกอบด้วย ผู้ต้องโทษจำคุกซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ได้รับต่อไปไม่เกินหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับตามมาตรา 6(1)จำนวน 92 คน , ผู้ต้องขังเป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกินสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ หรือเป็นคนมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปตามมาตรา 6(2)(จ) จำนวน 3คน และผู้ต้องขังเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมซึ่งมีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่ได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับตามมาตรา 6(2)(ช) จำนวน 4 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวในครั้งนี้ ได้ปฏิญาณตน ว่าจะ จงรักภักดีต่อชาติ พระมหากษัตริย์ และจะเป็นคนดีของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

แสดงความคิดเห็น