22 พ.ค.62 พบกลุ่มเมฆฝนปกคลุมภาคเหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ตอนบน

22 พฤษภาคม 2562 เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย เมื่อวานนี้หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกหนักในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลก เริ่มตกในปริมาณมากขึ้น ค่ำคืนที่ผ่านมาวัดปริมาณฝนได้ 33.1 มิลลิเมตร น่าน 49.5 มิลลิเมตร  อุตรดิตถ์ 26.5 มิลลิเมตร สุโขทัย 37.1 มิลลิเมตร

ภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 04.00 น. 22 พฤษภาคม 2562 พบกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเกือบทั่วไทย บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศวันนี้ ประเทศไทยมีอากาศร้อน และมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

คาดหมาย
ในช่วงวันที่ 21 – 23 พ.ค. 62 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 24 – 27 พ.ค. 62 ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตร ตลอดช่วง

แสดงความคิดเห็น